Samsung SMART Signage DC49H – Màn hình hiển thị KTS

Màn hình hoạt động bền bỉ 16/7 với độ sáng 350 nit
Quản lý nội dung hợp lý với MagicInfo Lite
Thiết kế mỏng và nhiều kết nối cho kết quả cao