Trang chủ/Giới Thiệu/Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Từ khi thành lập đến nay Minh Giang đã được xây dựng và phát triển bền vững trên cơ sở của 3 giá trị cốt lõi cơ bản đã được kiểm nghiệm qua thời gian, đó là Văn hóa,  Lãnh đạo và Sản phẩm .

Về Văn hóa, Minh Giang tự hào đã bền bỉ xây dựng thành công một môi trường văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, mang đậm tình thân ái, tính nhân bản, sáng tạo, hài hước, giàu về trí tuệ và tinh thần. Văn hóa Minh Giang đã giúp các nhân viên luôn ý thức về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ nhằm đảm bảo sự hài lòng cao nhất của khách hàng, cũng như giúp các đồng nghiệp quí mến, chia sẻ và gắn bó với tổ chức.

Về Lãnh đạo, Minh Giang cũng tự hào có rất nhiều con người xuất sắc, luôn hết lòng với công việc, kiên định, cùng chia sẻ một tầm nhìn rộng lớn về tương lai, gắn bó, đoàn kết, đam mê và đầy tài năng.

Về Sản phẩm, Minh Giang là doanh nghiệp tiên phong trong nhiều lĩnh vực của sản phẩm công nghệ, với giá trị được tích lũy trong hơn 10 năm qua, bao gồm bằng khen về dịch vụ , sản phẩm và các văn bằng khác…

Danh mục

Copyright 2019 by MinhGiang. All rights reserved.