Trang chủ/Giới Thiệu/Tầm nhìn

Tầm nhìn

Minh Giang định hướng thành một công ty quy mô và chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực cung cấp điện tử, điện lạnh, thiết bị văn phòng …, phát triển bền vững trên nền tảng của sức mạnh tri thức và tính nhân bản, nỗ lực đóng góp cộng đồng và phát huy tối đa tài năng, sức sáng tạo cho mỗi thành viên.”

Danh mục

Copyright 2019 by MinhGiang. All rights reserved.