Samsung Digital Signage DCE Series – Màn hình hiển thị KTS

Màn hiển thị 16/7 độ bền cao và độ sáng 350 nit
Quản lý nội dung đơn giản với MagicInfo Lite
Thiết kế mỏng và nhiều kết nối mở rộng cho không gian thoáng