Minh Giang Corp

Tủ mát (minibar), két sắt (hộp thư minh, hộp điện tử), một tinh tế hợp lệ để được chi tiết.

Sứ mệnh của minh giang,  là “trở thành người bạn của khách hàng để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất ”, là một nền tảng vững chắc cho phát triển kinh doanh của công ty. Minh Giang lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp  cho khách hàng quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty trong tương lai. 

Khẩu hiệu của Công ty  “Khách hàng là người trả lương cho chúng ta” , chính vì vậy mà mọi cán bộ công nhân viên trong công ty luôn coi trọng việc phục vụ khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của Công ty

Minibar