Tầm nhìn

Minh Giang định hướng thành một công ty quy mô và chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực cung cấp điện tử, điện lạnh, thiết bị văn phòng …, phát triển bền vững trên nền tảng của sức mạnh tri thức và tính nhân bản, nỗ lực đóng góp cộng đồng và phát huy tối đa tài năng, sức sáng tạo cho mỗi thành viên.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *