Trang chủ/Giới Thiệu/Chiến lược

Chiến lược

Trong chặng đường phát triển 2009-2025, công ty Minh Giang đang được định hướng phát triển với chiến lược “Mass hóa”. Phục vụ cho hàng ngàn tổ chức, cho hàng triệu người Việt Nam và vươn tới thị trường toàn cầu là mục tiêu và niềm cảm hứng của chúng tôi. Để phục vụ cho chiến lược này, hiện tại Minh Giang đang chú trọng đầu tư cho những thiết bị công nghệ làm nên nền tảng và phát triển.

Danh mục

Copyright 2019 by MinhGiang. All rights reserved.