Chuyên mục: Dịch vụ

Tư vấn giải pháp cho tổ chức và doanh nghiệp

Minh Giang  tư vấn các giải pháp chuyên nghiệp về hạ tầng truyền dẫn, các giải pháp về trình chiếu phục vụ các ứng dụng Video Wall NOC, Command central, giải pháp hiển thị mô phỏng 3D Simulation. Giải pháp về IP Cameras, các giải pháp hội nghị truyền hình Video Conferencing cho doanh nghiệp […]

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT Bỏ qua