Tư vấn giải pháp cho tổ chức và doanh nghiệp

Minh Giang  tư vấn các giải pháp chuyên nghiệp về hạ tầng truyền dẫn, các giải pháp về trình chiếu phục vụ các ứng dụng Video Wall NOC, Command central, giải pháp hiển thị mô phỏng 3D Simulation. Giải pháp về IP Cameras, các giải pháp hội nghị truyền hình Video Conferencing cho doanh nghiệp […]

Tư vấn dự án công nghệ thông tin

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Minh Giang chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, lập dự án đầu tư CNTT: Tư vấn giải pháp về thiết bị mạng máy tính và viễn thông. Lập dự án, đề cương và dự toán chi tiết cho các dự án CNTT khối […]