Trang chủ»Máy tính xách tay > Laptop Sony Vaio SVF15A13SGS

Laptop Sony Vaio SVF15A13SGS

Mã hàng: SVF15A13SGS
22.530.200 VND

 - Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-3337U 
- Ram: 4 GB DDR3 1600 MT/s 
- Ổ cứng: 750 GB 
- Màn hình: Cảm ứng 15.5" Wide (1920 x 1080) 
- Card đồ họa: NVIDIA® GeForce® GT 735M with 2GB

0 VNĐ
14.790.000 VNĐ
16.790.000 VNĐ
25.690.000 VNĐ
11.790.000 VNĐ
11.750.200 VNĐ
9.790.000 VNĐ
11.750.000 VNĐ
11.750.000 VNĐ
11.750.000 VNĐ
16.650.000 VNĐ
16.650.000 VNĐ
22.530.000 VNĐ
19.590.000 VNĐ
23.510.000 VNĐ
23.510.000 VNĐ
15.670.000 VNĐ
16.650.000 VNĐ
13.710.000 VNĐ
16.650.000 VNĐ
13.710.000 VNĐ
16.650.000 VNĐ
21.550.000 VNĐ
34.290.200 VNĐ
14.690.200 VNĐ
14.690.200 VNĐ
14.690.200 VNĐ
11.750.200 VNĐ
16.650.200 VNĐ
23.510.200 VNĐ
23.510.200 VNĐ
35.270.200 VNĐ
24.490.200 VNĐ
24.490.200 VNĐ
25.470.200 VNĐ
25.470.200 VNĐ
20.570.200 VNĐ
20.570.200 VNĐ
22.530.200 VNĐ
22.530.200 VNĐ
19.590.200 VNĐ
24.490.200 VNĐ
18.610.200 VNĐ
18.610.200 VNĐ
18.610.200 VNĐ
18.610.200 VNĐ
22.530.200 VNĐ
22.530.200 VNĐ
29.390.200 VNĐ
15.670.200 VNĐ
15.670.200 VNĐ
11.260.200 VNĐ
11.260.200 VNĐ
11.260.200 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
29.890.000 VNĐ
51.990.000 VNĐ
35.990.000 VNĐ
45.590.000 VNĐ
50.990.000 VNĐ
27.990.000 VNĐ
23.990.000 VNĐ
Untitled Document
CÔNG TY THÀNH VIÊN CHÍNH SÁCH CÔNG TY QUY ĐỊNH KHÁCH HÀNG THÔNG TIN CÔNG TY THÔNG TIN WEBSITE