Tháng: Tháng Mười 2014

Share Button

Thay đổi quy mô máy chủ đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về bộ xử lý phức, các kiến trúc…

Read more

Share Button

Việc thay đổi quy mô thường được coi như là một khả năng mở rộng dịch vụ, tăng sự truy…

Read more

Share Button

Chú ý rằng Hình 1 biểu thị việc Ghi sau khi quá trình Ghi đầu tiên hoàn thành một nửa…

Read more

Share Button

Tắc nghẽn I/O đã trở thành vấn đề rất phổ biến bởi vì sự nâng cấp không ngừng của bộ…

Read more